Neuropatski bol

Neuropatski bol se javlja kao posledica oštećenja i oboljenja nervnog sistema. To je hronični bol koji traje mesecima, uporan je i teško se toleriše. Iako nije velike jačine, često ometa san, utiče na raspoloženje, remeti koncentraciju, radnu sposobnost, pa i društvene navike. Zbog toga mu se često pridružuju depresija, anksioznost i poremećaj sna. Uzroci neuropatskog bola su brojna stanja i povrede koje mogu direktno oštetiti nerve. Često, on može da bude komplikacija drugih promena i stanja vezanih za nerve – dijabetes, bol u donjem delu leđa, herpes zoster, trigeminalna neuralgija.
Rano prepoznavanje i tretiranje neuropatskog bola je najvažnije za uspešanost terapije. Lečenje treba da smanji i otkloni doživljaj bola i poboljša, ne samo fizičke sposobnosti pacijenta već i psihičke sposobnosti za uspešne porodične i društvene odnose. Dostupne su brojne metode lečenja, ali svakako ključno mesto zauzimaju:
  • lečenje osnovnog uzroka,
  • zdrave životne navike,
  • sistemski lekovi (antidepresivi, antikonvulzivi, opioidi) i
  • različite metode fizikalne terapije.
Primena lekova trebalo bi da bude isključivo predložena od strane lekara, kada treba imati u vidu tačnu indikaciju za primenu leka i obratiti pažnju na eventualno postojanje kontraindikacija kod svakog pacijenta ponaosob. Brojna istraživanja ukazuju i na važnost ishrane. Treba unositi vitamine B kompleksa, alfaliponsku kiselinu koja oporavlja oštećene nerve i ostale antioksidanse, biljna ulja.

Grupa italijanskih lekara sprovela je ispitivanje o efikasnosti antikovulziva u kombinaciji sa Nuronorm-om u lečenju hroničnog pelvično-perinealnog bola uzrokovanog sakralnom neuropatijom.1

120 pacijenata podeljeno je u dve jednake grupe:Grupa A: 60 pacijenata su 90 dana bili na terapiji Nuronorm + antikolvuziv, a zatim na terapiji samo Nuronorm-om još 90 danaGrupa B: 60 pacijenata je svih 180 dana bila samo na terapiji antikolvuzivomEfekti su mereni neposredno pre pocetka terapije (T0), posle 3 meseca (T1), posle 6 meseci (T2)
Primena kombinacije antikovulziva i Nuronorma se pokazala efikasnijom u smanjenju bola i poboljšanju periferne reinervacije. Nuronorm sam u terapiji nadalje omogućava održavanje postignutih efekata bez pojave neželjenih dejstava.
1. Malaguti S, L. Campanelli, J. Lamarche, L. Zanollo. Efficacy of alpha lipoic acid in chronic pelvi-perineal pain due to sacral neuropathy: electrodiagnostic evaluation and comparison with new antiepileptic drug. Clinical Neurophysiology Vol 122 Supplement 1, June 2011
Scroll to Top