Dijabetes i komplikacije

Prema definiciji svetske zdravstvene organizacije, dijabetes je poremećaj metabolizma koji karakteriše povišen nivo šećera u krvi koji vremenom može da dovede do ozbiljnih oštećenja srca, krvnih sudova, oka, bubrega i nerava.

Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije, od dijabetesa u Srbiji približno boluje 750,000 osoba što je 10,3% ukupne populacije. Od toga je tip 2 dijabetesa zastupljen čak 95%.

Prema proceni domaćih eksperata, i na osnovu rezultata domaćih studija, 39% osoba s tipom 2 dijabetesa, nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest.

Klasični simptomi povišenog šećera u krvi su učestalo mokrenje, pojačana žeđ, gubitak u težini, pojačan apetit. Postoji često osećaj lakog zamaranja, kao i sklonost ka infekcijama ali isto tako može biti i bez simptoma.

Ukoliko se dijabetes ne otkrije pravovremeno i ne tretira na pravi način, često se javljaju komplikacije koje mogu biti rane i kasne.

Dijabetesna neuropatija je jedna od najčešćih kasnih komplikacija dijabetesa, bez obzira da li je u pitanju tip 1 ili tip 2 šećerne bolesti, i može pogoditi gotovo svaki organ. Prisutna je kod skoro 50% starijih osoba s dijabetesom.

Oštećenja nerava u neuropatiji, mogu da dovedu do: bolova, gubitka osetljivosti, mravinjanja ili osećaja žarenja u stopalima ili nogama (parestezije). Kod pojave ovakvih simptoma, potrebno je odmah obavestiti lekara. Ukoliko dijabetes nije dobro regulisan i postoji oštećenje nerava, moguće je da se pojave i problemi smanjene seksualne funcije.

Jedan od italijanskih stručnjaka iz oblasti endokrinologije i poremećaja metabolizma u Bergamu, sproveo je istraživanje o pozitivnim metaboličkim efektima nastalih upotrebom jedinstvene formulacije Nuronorma ( kombinacija alfalipoinske kiseline, cinka i L-karnozina i vitamina B grupe) kod osoba obolelih od dijabetesa.

U studiji je učestvovalo 46 pacijenta koji su bili podeljeni u dve grupe:

Prva grupa (LICA®): 23 pacijenta koji su koristili jedinstvenu formulaciju Nuronorma (alfa-lipoinska kiselina+cink+L-karnozin). LICA®je naziv ove patentom zaštićene jedinstvene formulacije pa je tako nazvana i grupa pacijenata koja je uzimala ovaj proizvod.

Druga grupa (kontrolna): 23 pacijenta koji su koristili samo alfa-lipoinsku kiselinu, isti vremenski period (90 dana). Kod osoba iz grupe A, koji su uzimali jedinstvenu zaštićenu kombinaciju Nuronorm, efekat tretmana je bio sledeći u odnosu grupu B:

• Značajno smanjenje koncentracije šećera u krvi – grafikon 1 

• Značajno smanjenje glikoziliranog hemoglobina (HbA1c) – grafikon 2 

• Umanjenje percepcije bola – grafikon 3 

• Poboljšanje osećaja za vibraciju i toplotu grafikoni 4 i 5 

• Značajno smanjenje fruktozamina (parametra koji je takođe povećan kod osoba koje imaju dijabetes) 

• Održanje mehanizama kontrole lančanih događaja koji pokreću nastanak dijabetesne neuropatije.

U toku studije nije zabeležena ni jedna neželjna reakcija na proizvod Nuronorm.

Na osnovu ovoga možemo da tvrdimo da proizvod Nuronorm daje bolje rezultate u odnosu na proizvode koji sadrže samo alfa lipoinsku kiselinu. Vitamini B grupe i cink, koji ulaze u sastav proizvoda Nuronorm doprinose zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, održanju normalne funkcije nervnog sistema, kao i normalnom energetskom metabolizmu. Zbog svega navedenog primena Nuronorma pomaže kod neuropatije kao jedne od najčešćih hroničnih komplikacija šećerne bolesti.

S toga se upotreba Nuronorma preporučuje i u ranim fazama šećerne bolesti.

grafikon 1
grafikon 2
grafikon 3
grafikon 4
grafikon 5

1. DM fever. Effects of the LICA® association on the metabolic factors of the diabetic patient. MEDIA 2010; 10:35-38

2. DM fever. Effects of the LICA® association on the metabolic factors of the diabetic patient. ACSA Magazine 2010; num 01, Vol 04

Scroll to Top